Otwieranie lokalnych dokumentów za pomocą innej aplikacji

Pliki zapisane w urządzeniu przenośnym można otworzyć przy użyciu innej aplikacji.

Procedury

1.Na ekranie głównym aplikacji Canon PRINT Business wybierz opcję [Documents] (Dokumenty).
2.Na wyświetlonym ekranie wyboru plików wybierz plik, który chcesz otworzyć za pomocą innej aplikacji.
Zostanie wyświetlony ekran podglądu dokumentu.
3.Na ekranie podglądu wybierz opcję [].
4.Wybierz opcję [Open in] (Otwórz w).
5.Wybierz aplikację, której chcesz używać.

Wynik

Plik zostanie otwarty w wybranej aplikacji.
UWAGA
W zależności od wybranego pliku i wybranej aplikacji plik może nie zostać otwarty prawidłowo.