Prawa autorskie

Copyright CANON INC. 2021
Zabronione jest powielanie, przekazywanie i kopiowanie niniejszej publikacji oraz jej przechowywanie w systemach do wyszukiwania informacji lub tłumaczenie na jakikolwiek język naturalny bądź komputerowy w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, elektronicznie, mechanicznie, magnetycznie, optycznie, chemicznie, ręcznie czy inaczej, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody firmy Canon Inc.