Oznaczenia użyte w niniejszej instrukcji obsługi

W tej części objaśniono symbole i sposób przedstawienia ustawień zastosowane w niniejszej instrukcji obsługi.

Symbole użyte w niniejszej instrukcji

W tej instrukcji objaśnienia elementów i opisy obowiązkowych czynności do wykonania podczas korzystania z tego produktu zostały poprzedzone symbolami, których znaczenie przedstawiono poniżej.
WAŻNE
Poprzedza informacje o wymaganiach i ograniczeniach. Należy uważnie przeczytać oznaczone tym symbolem fragmenty, aby poprawnie użytkować produkt oraz uniknąć jego uszkodzenia.
UWAGA
Poprzedza objaśnienia operacji lub dodatkowe informacje dotyczące opisanych czynności. Zapoznanie się z tymi uwagami jest wysoce zalecane.

Informacje o ustawieniach

W niniejszej instrukcji nazwy ustawień wyświetlanych na ekranie komputera są przedstawione tak, jak pokazano w poniższym przykładzie.
Przykład:
[Print] (Drukuj)
[OK]