Przeszukiwanie instrukcji

Przeszukiwanie instrukcji w sposób opisany poniżej umożliwia odnalezienie tematów zawierających wyszukiwany ciąg znaków.
Kliknij kartę [] w obszarze menu → wprowadź ciąg znaków do wyszukania → kliknij przycisk [].
Na wyświetlonej liście wyników wyszukiwania kliknij tytuł tematu, który chcesz wyświetlić.
Listę wyszukanych tematów można zawęzić, wprowadzając słowa do wyszukania w sposób opisany poniżej.
Aby wyszukać tematy zawierające wszystkie podane słowa (wyszukiwanie za pomocą operatora AND)
Należy wprowadzić wiele słów rozdzielonych spacjami.
Aby wyszukać tematy zawierające podaną frazę (wyszukiwanie frazy)
Należy wpisać frazę w podwójnych cudzysłowach prostych ("").