Znaki towarowe

Android, Chrome, Google Play i Gmail są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub nazwami handlowymi firmy Google Inc.
macOS i Safari są znakami towarowymi firmy Apple Inc.
iOS jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Cisco w USA i innych krajach używanym na podstawie licencji.
Znak słowny i logo Bluetooth są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG, Inc., a wykorzystanie ich przez firmę Canon odbywa się na mocy licencji.
Wszystkie nazwy marek i produktów znajdujące się w tym dokumencie są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.
All other trademarks are the property of their respective owners.