Logowanie poprzez wybranie urządzenia

Na urządzeniu zarejestrowanym za pomocą funkcji [Nearby Printers] (Drukarki w pobliżu) można zalogować się, wybierając je za pomocą urządzenia przenośnego.

Wymagania wstępne

Na urządzeniu, które ma być użyte, jest dostępna opcja zgodna z łącznością Bluetooth.
Łączność Bluetooth jest włączona w ustawieniach używanego urządzenia.
Łączność Bluetooth jest włączona w ustawieniach urządzenia przenośnego.
Urządzenie, które ma zostać użyte, zostało zarejestrowane na ekranie [Select Printer] (Wybierz drukarkę) funkcji [Nearby Printers] (Drukarki w pobliżu).
Opcja [App Settings] (Ustawienia aplikacji) > [User Information] (Informacje o użytkowniku) jest ustawiona.
Jednakże wyłącz [Log in as Guest user] (Zaloguj się jako użytkownik-gość).
Informacje o lokacji są włączone w ustawieniach urządzenia przenośnego.
UWAGA
Aby zalogować się na urządzeniu poprzez wybranie go na urządzeniu przenośnym, wymagane jest środowisko, w którym między urządzeniem a urządzeniem przenośnym można nawiązać połączenie za pomocą sieci Wi-Fi lub bezpośrednie.
Zależnie od używanego urządzenia może ono nie zostać wykryte, jeśli zostanie wybrane na urządzeniu przenośnym, gdy będzie pracowało w trybie uśpienia*. Urządzenie należy wybrać na urządzeniu przenośnym po naciśnięciu przycisku [Energy Saver] (Oszczędzanie energii) w celu wyłączenia trybu uśpienia.
* Tryb uśpienia: Panel sterowania urządzenia jest wyłączony.
W zależności od używanego urządzenia przenośnego czas logowania do panelu drukarki może być zależny od wydajności komunikacji Bluetooth.
W zależności od używanego urządzenia przenośnego może być możliwe wykonanie logowania do panelu drukarki z pewnej odległości nawet w przypadku regulacji czułości.
W zależności od charakterystyki chipowej Bluetooth urządzenia przenośnego może nie być możliwe wykonanie logowania do panelu drukarki.

Procedury

1.Na ekranie głównym aplikacji Canon PRINT Business wybierz opcję [Other Functions] (Inne funkcje).
2.Wybierz opcję [Printer Control Panel Login] (Logowanie do panelu sterowania drukarki) z przodu używanego urządzenia.
Używane urządzenie jest wyświetlane na ekranie [Printer Control Panel Login] (Logowanie do panelu sterowania drukarki).
3.Wybierz urządzenie za pomocą urządzenia przenośnego.
UWAGA
Jeżeli na używanym urządzeniu zostanie wyświetlony komunikat informujący, że nie zostało ono zarejestrowane na ekranie [Nearby Printers] (Drukarki w pobliżu), wybierz przycisk [OK] w oknie komunikatu, aby wyświetlić ekran [Nearby Printers] (Drukarki w pobliżu). W części „Rejestrowanie urządzenia (wyszukiwanie przy użyciu łączności Bluetooth)” opisano sposób zarejestrowania urządzenia.

Wynik

Użytkownik został zalogowany na urządzeniu.

Tematy pokrewne