Możliwości aplikacji Canon PRINT Business

Korzystanie z urządzenia wielofunkcyjnego firmy Canon w sieci umożliwia skanowanie dokumentów, zarządzanie nimi i drukowanie ich z urządzenia wyposażonego w system Android, np. smartfona, tabletu itp.
UWAGA
Funkcje, jakich możesz użyć, mogą się różnić w zależności od następujących warunków.
Używane urządzenie i jego ustawienia
Wbudowane oprogramowanie urządzenia
Struktura opcyjna urządzenia
Wersja aplikacji
Wersja systemu Android
Wykorzystywane środowisko urządzenia przenośnego
Zawartość ekranu, procedury itp. wyświetlane i opisane w instrukcji mogą różnić się od tych w rzeczywistości wyświetlanych.
W przypadku używania funkcji wykorzystujących łączność Bluetooth w tym urządzeniu komunikacja (GATT) z tym urządzeniem może zostać przerwana, a poprawne rejestrowanie (parowanie) może być niemożliwe, w zależności od używanego urządzenia przenośnego.

Przegląd funkcji

Skanowanie
Odbiera dane zeskanowane przez urządzenie wielofunkcyjne za pomocą urządzeń przenośnych.
Rejestracja obrazu
Rejestruje obrazy przy użyciu aparatu i odczytuje je w formacie PDF w aplikacji.
Zarządzanie dokumentami
Możesz przesłać zeskanowane i uchwycone dane lub pliki w urządzeniu przenośnym na pamięć masową w chmurze obsługiwaną przez aplikację.
Można także wysyłać pocztę, drukować lub pobierać pliki przechowywane w obsługiwanej pamięci masowej w chmurze.
Wyszukiwanie i rejestrowanie urządzeń
Można automatycznie lub ręcznie wyszukiwać urządzenia w sieci i rejestrować maksymalnie dziesięć z nich na liście.
Można także sprawdzić stan urządzenia i wyświetlić Remote UI dla urządzenia.
Powiązanie z urządzeniem
Użytkownik może używać książki adresowej urządzenia przenośnego jako miejsca docelowego funkcji [Scan and Send] (Skanuj i wyślij) / [Scan] (Skanuj), a także sprawdzać i zmieniać ustawienia drukowania danych na urządzeniu i drukować przechowywane na nim dane.
Otwieranie dokumentów w innych aplikacjach
Dane otwierane w innych aplikacjach zainstalowanych w urządzeniu przenośnym można zapisywać i drukować jako dokumenty tej aplikacji.
Talkback — obsługa
Gdy w ustawieniach systemu Android jest włączona funkcja Talkback, ekrany tej aplikacji są odczytywane na głos.
UWAGA
Obsługiwane są języki angielski i japoński. Jeśli aplikacja Canon PRINT Business zostanie uruchomiona w nieobsługiwanym języku, komunikat zostanie wyświetlony i odczytany z informacją o tym, że funkcja Talkback jest nieobsługiwana.
Niektóre ekrany nie obsługują funkcji Talkback. Na ekranach, które nie obsługują funkcji Talkback zostanie wyświetlony i odczytany komunikat informujący o tym, że funkcja Talkback jest nieobsługiwana.
Gdy włączona jest funkcja Talkback, wyłączone są porady w menu.