Obsługiwane urządzenia

Listę obsługiwanych urządzeń można sprawdzić na stronie pomocy technicznej dotyczącej aplikacji Canon PRINT Business.
Dostęp do witryny wsparcia można uzyskać, postępując według procedury opisanej poniżej.
W tej aplikacji
Wybierz opcję [] > [Help] (Pomoc) w prawym górnym rogu ekranu głównego → wybierz łącze do strony pomocy technicznej u góry strony.
Google Play
Dostęp ze strony pobierania aplikacji Canon PRINT Business.
Na stronie internetowej firmy Canon
Wyszukaj „Canon PRINT Business”.
UWAGA
W przypadku niektórych modeli urządzeń konieczna może być aktualizacja oprogramowania układowego. Jeżeli aplikacja wyświetli monit o zaktualizowanie oprogramowania układowego, zaktualizuj oprogramowanie układowe urządzenia wielofunkcyjnego.
Jeżeli jako miejsce docelowe wydruku wskażesz serwer druku, wykonaj ręczne wyszukiwanie serwera, wprowadzając adres IP/DNS.
Urządzenia wielofunkcyjne z zainstalowaną opcją serwera zewnętrznego nie są obsługiwane przez tę aplikację.