Podłączanie za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN

Aby za pomocą urządzenia nawiązać połączenie z bezprzewodową siecią LAN, należy przy jego użyciu ustanowić połączenie z tą samą siecią, z którą łączy się urządzenie przenośne, w menu ustawień SSID dostępnego w menu ustawień bezprzewodowej sieci LAN na urządzeniu.
Identyfikator SSID sieci, z którą łączy się urządzenie przenośne, można sprawdzić, wybierając elementy [Auto Search] (Wyszukiwanie automatyczne) > [To Set Printer Wireless LAN] (Aby ustawić bezprzewodową sieć LAN drukarki).
Sposób konfiguracji różni się w zależności od używanego urządzenia. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcjach obsługi dołączonych do urządzenia.