Środowisko sieciowe w przypadku korzystania z urządzenia obsługującego bezpośrednie połączenie

Podczas korzystania z urządzenia z obsługą bezpośredniego połączenia można ustanowić bezpośrednie połączenie bezprzewodowe między urządzeniem przenośnym a urządzeniem nawet w środowisku pozbawionym routera bezprzewodowej sieci LAN.
UWAGA
Jeśli korzystasz z usługi, która wymaga połączenia z Internetem, takiej jak „Data Conversion Service” lub pamięć masowa w chmurze, sprawdź, czy sieć Wi-Fi, do której podłączono urządzenie przenośne, jest połączona z Internetem.
Urządzenie może nawiązać połączenie z Internetem za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, takiej jak LTE lub 3G, gdy połączenie z Internetem za pośrednictwem sieci Wi-Fi jest niemożliwe. W takich przypadkach klient musi ponieść koszt połączenia.