Maksymalna wielkość pliku, który można wyświetlić i wydrukować

Maksymalna wielkość pliku, który można wyświetlić i wydrukować, wynosi 10 MB.
Jeżeli wielkość pliku jest zbyt duża, może pojawić się komunikat o niewystarczającej ilości pamięci lub aplikacja może zostać zamknięta.
W przypadku niektórych danych, takich jak obrazy o bardzo dużej liczbie pikseli, drukowanie plików większych niż 10 MB może być niemożliwe.
Liczby plików lub stron, które można wydrukować, zostały podane poniżej.
Pliki obrazów: 20 plików
Pliki PDF: 99 stron (bez ograniczeń w przypadku użycia funkcji bezpośredniego drukowania plików PDF)
Pliki pakietu Microsoft Office: 99 stron
UWAGA
Maksymalna liczba plików lub stron, które można wydrukować nie zmienia się, gdy zostaną zastosowane ustawienia wydruku kilku stron na jednym arkuszu papieru, np. 2 on 1 itp.