Drukowanie treści wiadomości e-mail

Można drukować treść wiadomości e-mail, przetwarzając ją do formatu danych zgodnego z tą aplikacją.
Aby wydrukować e-mail, należy skorzystać z poniższej metody.
Zapisz i wydrukuj zrzut ekranu wiadomości e-mail.
Zapisz dane zrzutu ekranu w urządzeniu przenośnym. Można wybrać i wydrukować zapisane dane obrazu za pomocą tej aplikacji.
UWAGA
Procedura zapisywania zrzutu ekranu zależy od używanego urządzenia przenośnego. Ponadto istnieją przypadki, w których funkcja zrzutu ekranu nie jest obsługiwana. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia przenośnego.
Konwertowanie tekstu wiadomości e-mail do pliku PDF i wydrukowanie go
Konwertowanie tekstu wiadomości e-mail do pliku PDF za pomocą aplikacji tworzącej pliki PDF. Można wybrać i wydrukować plik PDF za pomocą tej aplikacji.
Drukowanie za pośrednictwem aplikacji Canon Print Service
Uruchom Canon Print Service z Gmail i wydrukuj wiadomość e-mail. Canon Print Service można pobrać z Google Play.

Tematy pokrewne