Aktualizacja oprogramowania układowego urządzeń z serii imageCLASS/i-SENSYS

W przypadku niektórych modeli urządzeń konieczna może być aktualizacja oprogramowania układowego.
Po wyświetleniu komunikatu z prośbą o aktualizację oprogramowania układowego, należy wykonać tę operację w sposób opisany poniżej.
UWAGA
W przypadku serii imageRUNNER ADVANCE nie trzeba aktualizować oprogramowania układowego.
Jeśli podczas aktualizacji oprogramowania układowego, które obsługuje tę aplikację, dla opcji [Enable Canon Mobile Scanning] (Włącz Canon Mobile Scanning) na urządzeniu wybrano ustawienie [Off] (Wył.), komunikat przypominający o aktualizacji oprogramowania układowego zostanie wyświetlony w momencie rejestracji urządzenia. W przypadku korzystania z tej aplikacji wybierz w pozycji [Enable Canon Mobile Scanning] (Włącz Canon Mobile Scanning) ustawienie [On] (Wł.). Jeśli w używanym urządzeniu nie ma ustawień w pozycji [Enable Canon Mobile Scanning] (Włącz Canon Mobile Scanning), wybierz w pozycji [Dedicated Port Settings] (Ustawienia dedykowanego portu) ustawienie [On] (Wł.).

Istnieją dwa sposoby aktualizacji oprogramowania układowego.
Należy zapoznać się ze stroną pomocy technicznej i skorzystać ze sposobu, który odpowiada używanemu modelowi urządzenia.
Aktualizacja za pomocą Internetu
Oprogramowanie układowe dla używanego urządzenia wielofunkcyjnego można pobrać za pośrednictwem Internetu bez użycia komputera (Windows/Mac), a następnie zaktualizować je.
Urządzenie wielofunkcyjne musi być podłączone do Internetu.
Zależnie od modelu urządzenia aktualizacja za pośrednictwem Internetu może nie być obsługiwana.
Aktualizacja przez komputer (Windows/Mac)
Należy pobrać oprogramowanie systemowe urządzenia na komputer (Windows/Mac) z witryny firmy Canon, a następnie je zaktualizować.
Konieczne jest nawiązanie połączenia między urządzeniem wielofunkcyjnym i komputerem za pomocą sieci LAN lub przy użyciu złącza USB.
UWAGA
Informacje na temat wymagań systemowych można znaleźć w części „User Support Tool Operation Guide”.

Więcej informacji o aktualizacji
Informacje te można znaleźć na stronie pomocy technicznej dotyczącej aplikacji.
1.Wybierz opcję [] > [Help] (Pomoc) w prawym górnym rogu ekranu głównego aplikacji Canon PRINT Business → wybierz łącze do strony pomocy technicznej u góry strony.
2.Na stronie pomocy technicznej wyświetl stronę o aktualizacji oprogramowania układowego i postępuj zgodnie z instrukcjami.
UWAGA
Aby dokonać aktualizacji za pomocą komputera PC (Windows/Mac) należy pobrać oprogramowanie układowe na komputer z witryny internetowej firmy Canon i zaktualizować oprogramowanie układowe. Należy uzyskać dostęp do strony pomocy technicznej dotyczącej aplikacji za pomocą komputera i postępować zgodnie z instrukcjami ze strony o aktualizacji oprogramowania układowego.
Dostęp do strony pomocy technicznej można uzyskać, przesyłając adres URL na komputer PC z urządzenia przenośnego w opisany poniżej sposób.
1.Wyświetl stronę pomocy technicznej, wybierz menu udostępniania w przeglądarce, a następnie wybierz aplikację do wysyłania wiadomości e-mail.
2.Wyślij adres URL do miejsca docelowego poczty e-mail, do którego można uzyskać dostęp za pomocą komputera PC.
3.Uzyskaj dostęp do wiadomości e-mail za pomocą komputera PC i wyświetl stronę pomocy technicznej w przeglądarce.