Nie można nawiązać połączenia bezpośredniego z urządzeniem

Jeżeli ustawienia sieciowe używanego urządzenia i urządzenia przenośnego nie są skonfigurowane prawidłowo, nawiązanie połączenia bezpośredniego może być niemożliwe nawet w przypadku wykrycia urządzenia przez aplikację.
Jeżeli nie można nawiązać połączenia bezpośredniego z urządzeniem, sprawdź poniższe informacje.
Ustawienia sieciowe urządzenia przenośnego
Czy jest połączone z siecią używanego urządzenia?
UWAGA
Ręczne dodanie sieci w ustawieniach Wi-Fi urządzenia przenośnego i nawiązanie połączenia z nią może sprawić, że następna próba nawiązania połączenia bezprzewodowego nie powiedzie się. W takim przypadku usuń ręcznie dodaną sieć z listy sieci w ustawieniach Wi-Fi i ponów połączenie z siecią używanego urządzenia.
Ustawienia systemowe urządzenia
Czy połączenie bezpośrednie zostało włączone w menu [Preferences] (Preferencje)/[Network Settings] (Ustawienia sieci) urządzenia?
Aby nawiązać połączenie bezprzewodowe, należy włączyć połączenie bezpośrednie w menu [Preferences] (Preferencje)/[Network Settings] (Ustawienia sieci) urządzenia. Szczegółowe informacje o metodzie ustawiania można uzyskać u administratora urządzenia.
Ustawienia tej aplikacji
Czy opcja [User Information] (Informacje o użytkowniku) > [Log in as Guest user] (Zaloguj się jako użytkownik-gość) jest wyłączona?
Jeśli opcja [Log in as Guest user] (Zaloguj się jako użytkownik-gość) w pozycji [App Settings] (Ustawienia aplikacji) > [User Information] (Informacje o użytkowniku) jest włączona, nie można rozpocząć połączenia bezpośredniego przy użyciu opcji [Other Functions] (Inne funkcje) > [Direct Connection] (Połączenie bezpośrednie) w tej aplikacji.