Nie można wyświetlić Remote UI na urządzeniu przenośnym

W przypadku niektórych urządzeń wyświetlanie Remote UI na urządzeniu przenośnym może nie być możliwe. W takim wypadku należy sprawdzić stan urządzenia w Remote UI wyświetlonym na komputerze lub panelu sterowania urządzenia.
Jeśli Remote UI jest wyświetlany na urządzeniu przenośnym, korzystanie z niektórych funkcji, takich jak te pozwalające wykonywać operacje na plikach, może nie być możliwe. W takiej sytuacji należy wykonać operacje za pomocą Remote UI wyświetlonego na komputerze lub panelu sterowania urządzenia.
Jeśli ustawienia proxy zostały skonfigurowane za pomocą ustawień Wi-Fi urządzenia przenośnego, nie można wyświetlić Remote UI urządzenia zarejestrowanego przy użyciu Wi-Fi Direct. W tym przypadku należy sprawdzić stan urządzenia wyświetlany w Remote UI komputera lub na panelu sterowania urządzenia.