Zagrożenia związane z komunikacją przy użyciu certyfikatu z podpisem własnym

Gdy urządzenia przenośne i urządzenia są połączone siecią Wi-Fi, do komunikacji z szyfrowaniem jest używany certyfikat serwera zainstalowany w urządzeniu. Certyfikat serwera zainstalowany w czasie dostawy to samodzielnie podpisany certyfikat.
W przypadku korzystania z samodzielnie podpisanego certyfikatu istnieje możliwość wycieku informacji poufnych, takich jak nazwy użytkownika, hasła itd., w wyniku ataku typu man-in-the-middle, na przykład gdy komputer przyjmuje instalowane urządzenie w intranecie.
W celu zapobieżenia atakom typu man-in-the-middle i zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa należy zainstalować uwierzytelniony certyfikat serwera w urządzeniu. W kwestii zainstalowania certyfikatu serwera należy skontaktować się z administratorem urządzenia.