Dane czarno-białe są liczone jako dane kolorowe

Niektóre urządzenia mogą liczyć dane czarno-białe jako dane kolorowe w przypadku drukowania w aplikacji Canon PRINT Business.
Aby dane czarno-białe były zliczane jako dane czarno-białe, przed wykonaniem drukowania należy dotknąć ustawień wydruku na ekranie [Preview] (Podgląd) i wybrać kolejno opcje [Select Color] (Wybierz kolor) > [B&W] (Cz-b).