Ograniczenia dotyczące usługi Data Conversion Service

Środowisko połączenia internetowego
Jeśli korzystasz z usługi, która wymaga połączenia z Internetem, takiej jak „Data Conversion Service” lub pamięć masowa w chmurze, sprawdź, czy sieć Wi-Fi, do której podłączono urządzenie przenośne, jest połączona z Internetem.
Urządzenie może nawiązać połączenie z Internetem za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, takiej jak LTE lub 3G, gdy połączenie z Internetem za pośrednictwem sieci Wi-Fi jest niemożliwe. W takich przypadkach klient musi ponieść koszt połączenia.
Ograniczenia
Czasem zadania nie zostają wydrukowane w dokładnie takim samym układzie jak pierwotny dokument nawet w przypadku skorzystania z usługi Data Conversion Service.
Do usługi Data Conversion Service można przesyłać pliki o wielkości maks. 20 MB.
Nie można konwertować plików zabezpieczonych hasłem, plików zawierających nieautoryzowane lub uszkodzone dane ani pustych plików.
Nie można pobierać plików zawierających powyżej 99 stron po konwersji danych.
W przypadku drukowania pliku otwartego w innej aplikacji za pomocą usługi Data Conversion Service w niniejszej aplikacji nie można zapisać skonwertowanych danych na urządzeniu przenośnym.