Ograniczenia dotyczące korzystania z drukowania bezpośredniego PDF

Urządzenia wyposażone w funkcję bezpośredniego drukowania plików PDF lub drukowania w trybie PS umożliwiają wysłanie pliku PDF do wydrukowania bezpośrednio do urządzenia.
Należy przy tym pamiętać o następujących kwestiach.
Można wyświetlić podgląd wydruku, dotykając opcji [Preview] (Podgląd) na ekranie [Preview] (Podgląd). Rzeczywisty wydruk może się różnić.
W przypadku skonfigurowania opcji dostępnej po wybraniu kolejno elementów: ekran [Preview] (Podgląd) > ekran [Print Settings] (Ustawienia drukowania) > [Staple] (Zszywanie) dokument może zostać zszyty w innych miejscach niż wskazane na obrazie miniatury na ekranie [Preview] (Podgląd).
Użytkownik nie może usunąć strony, której nie chce wydrukować, na powiększonym ekranie podglądu. Aby określić strony do druku, należy przejść do pozycji dostępnej po wybraniu kolejno elementów: ekran [Print Settings] (Ustawienia drukowania) > [Print Range] (Zakres druku).
W przypadku niektórych urządzeń drukowanie pliku PDF, w którym ustawiono hasło, mogą nie być obsługiwane. W takich urządzeniach próba wydrukowania pliku PDF, w którym ustawiono hasło, spowoduje anulowanie drukowania przez urządzenie.
Aby wydrukować plik PDF zabezpieczony hasłem, skonfiguruj dla opcji [Printer Details] (Szczegóły drukarki) > [Print Options] (Opcje wydruku) > [PDF Direct Print] (Bezpośrednie drukowanie PDF) ustawienie Off.
Jeżeli podczas drukowania pliku PDF, dla którego ustawiono hasło, wystąpi błąd, komunikat o błędzie nie zostanie wyświetlony w urządzeniu przenośnym.