Po rozpoczęciu drukowania pojawia się błąd czasu oczekiwania

W przypadku niektórych danych druku — od rozpoczęcia drukowania przez aplikację do wydruku może minąć kilka minut.
Ponieważ systemy operacyjne urządzeń przenośnych umożliwiają jednoczesne przetwarzanie wielu zadań, proces drukowania będzie kontynuowany przez czas obsługi, nawet jeżeli aplikacja nie będzie wyświetlana.
Po upływie tego czasu zadanie zostanie anulowane.