Drukowanie dokumentów długo trwa

Podczas korzystania z usługi Data Conversion Service przesyłanie i pobieranie danych może trwać kilka minut w zależności od zawartości danych wydruku i używanego środowiska komunikacyjnego. Sposób skracania czasu przetwarzania opisano poniżej.
Korzystanie z usługi Data Conversion Service
Wybór opcji [Print] (Drukuj) na ekranie [Preview] (Podgląd) przed pełnym zakończeniem renderowania przez usługę konwersji danych spowoduje rozpoczęcie drukowania. Ponieważ procesy renderowania i drukowania są wykonywane równolegle, czas przetwarzania jest krótszy. Jeśli jednak chcesz określić zakres druku w pliku Excel (xls i xlsx), nie możesz tego zrobić do momentu zakończenia konwersji wszystkich danych.