Działanie w przypadku odbierania połączenia telefonicznego

Ponieważ system operacyjny telefonu komórkowego umożliwia jednoczesne przetwarzanie wielu zadań, nawet w przypadku odebrania połączenia telefonicznego podczas korzystania z aplikacji stan sprzed odebrania połączenia zostanie zachowany, a ekran aplikacji zostanie przywrócony po zakończeniu połączenia telefonicznego. Przypadki, w których stan sprzed połączenia telefonicznego nie zostanie zachowany, wymieniono poniżej.
Podczas skanowania
Jeśli czas obsługi zostaje przekroczony, proces skanowania zostaje anulowany.
Podczas tworzenia podglądu dokumentu lokalnego
Jeśli efektywny czas zostaje przekroczony, proces tworzenia podglądu zostaje czasowo zawieszony i jest wznawiany po zakończeniu połączenia telefonicznego.
Podczas wysyłania do pamięci masowej w chmurze/pobierania z pamięci masowej w chmurze/tworzenia podglądu danych w pamięci masowej w chmurze
Jeśli efektywny czas zostaje przekroczony, proces zapisywania zostaje anulowany.
Podczas przetwarzania drukowania
Jeśli efektywny czas zostanie przekroczony, proces drukowania zostanie anulowany.