Środki ostrożności

Podczas korzystania z tej aplikacji należy uważać na następujące kwestie.
Ta aplikacja nie jest zgodna z trybem obsługi wielu okien. Należy jej używać w trybie pełnoekranowym. Wyświetlenie tej aplikacji obok innych aplikacji może uniemożliwić jej obsługę.
Jeżeli ta aplikacja zostanie wywołana ponownie w celu wyświetlenia podglądu danych ze wspólnego menu innej aplikacji podczas pracy tej aplikacji, podgląd danych może nie zostać wyświetlony prawidłowo w zależności od aplikacji, z której nastąpiło wywołanie. W takich przypadkach podgląd danych może zostać wyświetlony prawidłowo poprzez wywołanie tej aplikacji z innej aplikacji, gdy jest ona zamknięta.
Aplikacja nie obsługuje funkcji [Screen pinning] (Przypinanie ekranu). W przypadku ustawienia funkcji [Screen pinning] (Przypinanie ekranu) na [On] (Wł.) i zablokowania ekranu aplikacji nie będzie można z niej korzystać. W takiej sytuacji należy zamknąć aplikację z poziomu listy zadań i uruchomić ją ponownie.
W przypadku włączenia opcji [Cellular data] (Dane komórkowe) i [Wi-Fi] w ustawieniach sieciowych urządzenia przenośnego może być niemożliwe wyszukiwanie urządzeń, skanowanie lub korzystanie z usług wymagających połączenia internetowego, takich jak usługa Data Conversion Service, pamięć masowa w chmurze itd., za pomocą tej aplikacji. Jeżeli nie możesz wykonać wykrywania urządzeń lub skanowania, wyłącz opcję [Cellular data] (Dane komórkowe), a jeżeli nie możesz korzystać z usług wymagających połączenia internetowego, wyłącz opcję [Wi-Fi].
W przypadku określenia nazwy użytkownika w pozycji [App Settings] (Ustawienia aplikacji) > [Proxy Settings] (Ustawienia proxy), nie będzie można korzystać z funkcji [Release and Print] (Zwolnij i wydrukuj) i [Provide Address] (Podaj adres). W takich przypadkach nie należy używać ustawień proxy.