Nastavenie predvolenej cieľovej e-mailovej adresy

Cieľové umiestnenie môžete nastaviť ešte pred odoslaním súboru uloženého v mobilnom zariadení cez e-mail.

Postupy

1.Ťuknite na položku [] v pravom hornom rohu domovskej obrazovky aplikácie Canon PRINT Business → [App Settings] (Nastavenia aplikácie).
2.Ťuknite na položku [Send To] (Odoslať do).
3.Zadajte adresu do zobrazeného dialógového okna → ťuknite na položku [OK].

Výsledok

Zadaná adresa sa zobrazí na obrazovke [App Settings] (Nastavenia aplikácie) > [Send To] (Odoslať do).