Nastavenie cieľa ukladania súborov

Môžete nastaviť cieľ ukladania naskenovaných a nasnímaných súborov alebo súborov prevzatých z cloudového úložiska.

Postupy

1.Ťuknite na položku [] v pravom hornom rohu domovskej obrazovky aplikácie Canon PRINT Business → ťuknite na položku [App Settings] (Nastavenia aplikácie).
2.Ťuknite na položku [Save Folder Name] (Názov ukladacieho priečinka).
3.Na zobrazenej obrazovke vyberte miesto ukladania.

Výsledok

Nastavený cieľ ukladania sa zobrazí na obrazovke [App Settings] (Nastavenia aplikácie) > [Save Folder Name] (Názov ukladacieho priečinka).