Nastavenie spôsobu odoslania adresy cieľa

Pomocou funkcie [Provide Address] (Poskytnúť adresu) môžete nakonfigurovať nastavenia, ktoré povoľujú odoslanie adresy cieľa na zariadenie zobrazené na domovskej obrazovke.

Postupy

1.Ťuknite na položku [] v pravom hornom rohu domovskej obrazovky aplikácie Canon PRINT Business → [App Settings] (Nastavenia aplikácie).
2.Ťuknite na položku [Provide Address] (Poskytnúť adresu).
3.Zapnite možnosť [Provide Address to Selected Printer] (Poskytnúť adresu vybratej tlačiarni) On.

Výsledok

Nastavenie sa zobrazí na obrazovke [App Settings] (Nastavenia aplikácie) > [Provide Address] (Poskytnúť adresu).