Nastavenie názvu komunity SNMP

Môžete si nastaviť názov komunity SNMP. Predvolený názov je „public“. Toto nastavenie nie je bežne potrebné meniť.

Postupy

1.Ťuknite na položku [] v pravom hornom rohu domovskej obrazovky aplikácie Canon PRINT Business → [App Settings] (Nastavenia aplikácie).
2.Ťuknite na položku [SNMP Community Name] (Názov komunity SNMP).
3.Zadajte názov komunity SNMP → ťuknite na položku [OK].

Výsledok

Zadaný názov komunity SNMP sa zobrazí na obrazovke [App Settings] (Nastavenia aplikácie) > [SNMP Community Name] (Názov komunity SNMP).