Používanie tlačiarne Wi-Fi Direct

Ak chcete používať tlačiarne Wi-Fi Direct, musíte povoliť informácie o polohe mobilného zariadenia.

Postupy

1.Ťuknite na položku [] v pravom hornom rohu domovskej obrazovky aplikácie Canon PRINT Business → ťuknite na položku [App Settings] (Nastavenia aplikácie).
2.Ťuknite na položku [Use Wi-Fi Direct Printer] (Používať tlačiareň Wi-Fi Direct).
3.Na zobrazenej obrazovke ťuknite na položku [OK].

Výsledok

Obrazovka [App Settings] (Nastavenia aplikácie) > povolí sa položka [Use Wi-Fi Direct Printer] (Používať tlačiareň Wi-Fi Direct).