Ako zobraziť obrazovku ukážky dokumentu

Na obrazovke ukážky dokumentu môžete kontrolovať ukážky údajov, odosielať e-maily a tlačiť.
[]
[Open in Adobe Acrobat] (Otvoriť v aplikácii Adobe Acrobat)
Ak máte v používanom mobilnom zariadení nainštalovaný program Adobe Acrobat, otvorte ukážku údajov PDF v programe Adobe Acrobat.
[Open in] (Otvoriť v)
Otvorí údaje v ukážke v inej aplikácii nainštalovanej v mobilnom zariadení.
[]
Odošle údaje v ukážke e-mailom.
Ťuknutím na symbol [] a výberom poštového rozhrania sa súbor s naskenovanými údajmi pripojí k novému e-mailu ako príloha.
[]
Vytlačí údaje v ukážke. Ťuknutím na symbol [] sa zobrazí obrazovka [Preview] (Ukážka) na tlač.