Otvorenie lokálnych dokumentov v inej aplikácii

Súbor uložený v mobilnom zariadení môžete otvoriť pomocou inej aplikácie.

Postupy

1.Na domovskej obrazovke aplikácie Canon PRINT Business ťuknite na položku [Documents] (Dokumenty).
2.Na zobrazenej obrazovke výberu súborov vyberte súbor, ktorý chcete otvoriť pomocou inej aplikácie.
Zobrazí sa obrazovka výberu dokumentu.
3.Na obrazovke ukážky ťuknite na položku [].
4.Ťuknite na položku [Open in] (Otvoriť v).
5.Ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete použiť.

Výsledok

Súbor je otvorený vo vybranej aplikácii.
POZNÁMKA
V závislosti od vybraného súboru a vybranej aplikácie sa súbor nemusí správne otvoriť.