Pripojenie zariadenia pomocou bezdrôtovej siete LAN

Ak chcete pripojiť zariadenie pomocou bezdrôtovej siete LAN, pripojte zariadenie pomocou nastavení SSID v nastaveniach LAN k rovnakej sieti, v ktorej je pripojené aj mobilné zariadenie.
SSID siete, v ktorej je pripojené aj mobilné zariadenie, môžete skontrolovať v položke [Auto Search] (Automatické vyhľadávanie) > [To Set Printer Wireless LAN] (Nastaviť bezdrôtové pripojenie LAN tlačiarne).
V závislosti od typu používaného zariadenia sa môže spôsob nastavenia odlišovať. Podrobnosti nájdete v príručkách dodaných so zariadením.