Čo je Canon Mobile Scanning MEAP Application?

Canon Mobile Scanning MEAP Application je aplikácia MEAP, ktorá podporuje import údajov naskenovaných na zariadeniach imageRUNNER ADVANCE do mobilných zariadení.
Prepojením aplikácií MEAP a Canon PRINT Business môžete nastaviť a spúšťať skenovanie z mobilného zariadenia.
Ak v používanom zariadení imageRUNNER ADVANCE nie je nainštalovaná funkcia [Scan for Mobile] (Skenovať cez mobilné zariadenie), po inštalácii aplikácie Canon Mobile Scanning MEAP Application do multifunkčného zariadenia môžete nastaviť a spúšťať skenovanie z mobilného zariadenia.
Postup inštalácie aplikácie Canon Mobile Scanning MEAP Application
Inštaláciu aplikácie Canon Mobile Scanning MEAP Application by mal vykonať správca multifunkčného zariadenia. Podrobný postup inštalácie nájdete na stránke podpory. Na stránku podpory môžete prejsť ťuknutím na prepojenie na stránku podpory vo vrchnej časti stránky obrazovky pomocníka tejto aplikácie.
Bez používania aplikácie Canon Mobile Scanning MEAP Application
Ak chcete importovať údaje naskenované zariadením série imageRUNNER ADVANCE do mobilného zariadenia bez použitia aplikácie Canon Mobile Scanning MEAP Application, použite funkciu [Scan and Send] (Skenovať a odoslať) zariadenia a naskenované údaje sa odošlú do mobilného zariadenia.