Položky, ktoré možno nastaviť vo funkcii skenovania

Táto časť obsahuje zoznam nastavení skenovania podporovaných aplikáciou Canon PRINT Business.
Existujú nasledujúce dva typy sérií zariadení:

Pre modely série imageRUNNER ADVANCE

Nastavenia skenovania môžete nakonfigurovať a samotné skenovanie spustiť z mobilného zariadenia pomocou funkcie [Scan for Mobile] (Skenovať cez mobilné zariadenie) používaného multifunkčného zariadenia.
Ak nemôžete použiť funkciu [Scan for Mobile] (Skenovať cez mobilné zariadenie), nastavenia skenovania môžete nakonfigurovať a samotné skenovanie spustiť po inštalácii bezplatnej aplikácie Canon Mobile Scanning MEAP Application do zariadenia imageRUNNER ADVANCE.
Podporované nastavenia
Select Color (Výber farby)
Auto (Color/Gray), Auto (Color/B&W), Color, Grayscale, Black & White
Resolution (Rozlíšenie)
150 x 150 dpi, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi
Original Size/Scan Size (Pôvodná veľkosť/Veľkosť skenu)
Auto, A4, A4R, A3, A5, A5R, B4, B5, B5R, LTR, LTRR, LGL, STMT, STMTR, 11x17
File Format (Formát súboru)
PDF*1, JPEG, TIFF, OOXML (pptx), OOXML (docx), XPS*2
*1 Možnosť nastaviť na Compact (Kompaktné), OCR alebo Encryption (šifrované).
*2 Môže byť nastavený iba pri použití funkcie [Scan and Send] (Skenovať a odoslať).
2-Sided Original/2-Sided (Obojstranný originál/Obojstranne)
Off, Book Type, Calendar Type
Original Type (Typ originálu)
Text, Photo, Text/Photo
Density (Hustota)
Deväť úrovní
POZNÁMKA
Dostupné nastavenia sa líšia v závislosti od modelu zariadenia.
Ak konfigurujete nastavenia skenovania v mobilnom zariadení, možnosť [Different Size Originals] (Rôzne veľké originály) nie je podporovaná.
Ak nastavíte položky, ktoré nemôžu byť nastavené simultánne, zobrazí sa správa so žiadosťou o zmenu nastavení. Nastavenia zmeníte ťuknutím na položku [OK].
Vyberte nastavenia skenovania a formáty súborov podporované multifunkčným zariadením. Ak nastavíte nepodporované funkcie a formáty súborov, pri skenovaní a zrušení skenovania sa zobrazí hlásenie. V takomto prípade môžete funkcie zlepšiť znížením rozlíšenia alebo zmenou formátu súboru v nastaveniach skenovania.
Ak naskenujete obe strany originálneho dokumentu na šírku pomocou podávača, každá druhá strana nebude naskenovaná v správnej orientácii.
Ak nastavíte položku [Function Settings] (Nastavenia funkcie) > [Common] (Všeobecné) > [Generate File] (Vytvoriť súbor) > [OCR (Text Searchable) Settings] (Nastavenia OCR (s možnosťou vyhľadávania textu)) > [Smart Scan] (Inteligentné skenovanie) na multifunkčnom zariadení na možnosť [On] (Zap) pri výbere položky [PDF] > [OCR] alebo [OOXML (docx)] v ponuke [File Format] (Formát súboru) a skenujete obojstranný dokument, môže sa naskenovať s inou orientáciou než pri nastavení [2-Sided Original] (Obojstranný originál) v tejto aplikácii.
Pri skenovaní pomocou funkcie [Scan and Send] (Skenovať a odoslať) táto aplikácia nepodporuje nasledujúce nastavenia cieľa odosielania.
[Folder Path] (Cesta k priečinku)
Šifrovaná komunikácia
[User Name] (Používateľské meno), [Password] (Heslo)
Funkcia [Delayed Send] (Oneskorené poslanie)

Séria zariadení vrátane série imageCLASS/i-SENSYS
Séria, ktorá nemá v hlavnej ponuke zariadenia funkciu [Scan for Mobile] (Skenovať cez mobilné zariadenie) ani [Canon Mobile Scanning] (Mobilné skenovanie Canon)

Podporované nastavenia
Original Placement (Umiestnenie originálu)
Auto, ADF (1-Sided), ADF (2-Sided), Platen Glass
Select Color (Výber farby)
Color, Grayscale
Resolution (Rozlíšenie)
150 x 150 dpi, 300 x 300 dpi
Original Size (Pôvodná veľkosť)
A4, A4R, A3, LTR, LTRR, LGL
File Format (Formát súboru)
PDF, JPEG
2-Sided Original (Obojstranný originál)
Book Type, Calendar Type
POZNÁMKA
Dostupné nastavenia sa líšia v závislosti od modelu zariadenia.
Ak vyberiete možnosť [ADF (2-Sided)] (ADF (obojstranné)) pre položku [Original Placement] (Umiestnenie originálu) a naskenujete originálny dokument na šírku, každá druhá strana sa nemusí naskenovať v správnej orientácii.