Nefunguje registrácia (spárovanie) kompatibilného zariadenia cez Bluetooth

Keď sa pripájate k zariadeniu cez rozhranie Bluetooth, musíte zadať kód PIN na registráciu (spárovanie) zariadenia v mobilnom zariadení. Ak sa kontextové okno na zadanie kódu PIN nezobrazí, v oblasti oznámení mobilného zariadenia otvorte žiadosť o spárovanie a zadajte kód PIN zobrazený na tlačiarni.
Oblasť oznámení zobrazíte potiahnutím prsta po displeji mobilného zariadenia z horného okraja nadol, ako je to znázornené na obrázku.