V mobilnom zariadení nemožno zobraziť aplikáciu Remote UI

V závislosti od zariadenia sa na mobilnom zariadení nemusí dať zobraziť aplikácia Remote UI. V takomto prípade skontrolujte stav zariadenia v aplikácii Remote UI zobrazenej na počítači alebo ovládacom paneli zariadenia.
V prípade zobrazenia aplikácie Remote UI na mobilnom zariadení nemusia fungovať niektoré funkcie, napríklad operácie so súbormi. V takomto prípade ovládajte zariadenie cez aplikáciu Remote UI zobrazenú na počítači alebo ovládacom paneli zariadenia.
Ak boli v nastaveniach siete Wi-Fi mobilného zariadenia vybraté nastavenia server proxy, nemôžete zobraziť aplikáciu Remote UI zariadenia, ktoré ste zaregistrovali pomocou funkcie Wi-Fi Direct. V takomto prípade skontrolujte stav zariadenia zobrazený v aplikácii Remote UI na počítači alebo ovládacom paneli zariadenia.