Riziká komunikácie prostredníctvom certifikátu s vlastným podpisom

Keď sú zariadenia prepojené s mobilnými zariadeniami cez Wi-Fi, na šifrovanú komunikáciu sa využíva serverový certifikát nainštalovaný v zariadení. Serverový certifikát nainštalovaný pri dodaní je certifikát s vlastným podpisom.
Pri používaní certifikátu s vlastným podpisom existuje možnosť, že utajené informácie ako sú mená používateľov, heslá atď. budú odhalené v prípade útoku typu MITM, napr. cez počítač, ktorý k zariadeniu pristupuje cez intranetové pripojenie.
Aby ste zabránili útokom typu MITM a zaistili dôslednú bezpečnosť, je potrebné nainštalovať do zariadenia serverový certifikát s overením. O inštalácii serverového certifikátu sa poraďte so správcom zariadenia.