Čiernobiele údaje sa považujú za farebné

Niektoré zariadenia môžu pri tlači z aplikácie Canon PRINT Business považovať čiernobiele údaje za farebné.
Ak chcete, aby sa čiernobiele údaje považovali za čiernobiele, počas vykonávania tlače ťuknite na obrazovke [Preview] (Ukážka) na nastavenia tlače a vyberte položky [Select Color] (Výber farby) > [B&W] (Čiernobiele).