Obmedzenia služby Data Conversion Service

Prostredie pripojenia na internet
Ak používate službu, ktorá si vyžaduje internetové pripojenie, napríklad službu konverzie údajov Data Conversion Service alebo cloudové úložisko, skontrolujte, či je sieť Wi-Fi, ku ktorej je pripojené mobilné zariadenie, pripojená k internetu.
Môže sa pripojiť na internet cez mobilnú sieť typu LTE alebo 3G v prostrediach, kde sa nemôžete pripojiť na internet cez sieť Wi-Fi. V takýchto prípadoch budú používateľovi naúčtované poplatky.
Obmedzenia
Ak použijete službu Data Conversion Service, v určitých prípadoch sa tlačová úloha nevytlačí s úplne rovnakým rozložením, ako má pôvodný dokument.
Do služby Data Conversion Service možno odovzdať súbory s veľkosťou až 20 MB.
Konvertovať nie je možné súbory chránené heslom, súbory, ktorých údaje sú neautorizované alebo poškodené, a prázdne súbory.
Po konverzii údajov nemožno stiahnuť súbory s viac ako 99 stranami.
Ak tlačíte súbor otvorený v inej aplikácii pomocou služby Data Conversion Service z tejto aplikácie, konvertované údaje nemôžete uložiť v mobilnom zariadení.