Po spustení tlače sa zobrazí chybové hlásenie časového limitu

V závislosti od obsahu údajov tlače, čas od spustenia tlače v tejto aplikácii po výstup tlače môže byť niekoľko minút.
Vzhľadom na to, že operačný systém mobilného zariadenia podporuje viacúrovňové spracovanie úloh, spracovanie tlače bude pokračovať počas stanoveného času, aj keď sa táto aplikácia nezobrazuje.
Ak sa stanovený čas prekročí, úloha sa zruší.