Nie je možné použiť funkciu [Provide Address] (Poskytnúť adresu)

Ak zariadenie, ktoré používate, nie je zaregistrované v aplikácii ako adresa IP ale ako názov DNS, komunikácia so zariadením zlyhá, ak názov DNS neobsahuje znak „_“.
Skontrolujte názov DNS v zozname zariadení na obrazovke [Select Printer] (Výber tlačiarne). Ak názov DNS zobrazený pod názvom zariadenia obsahuje znak „_“, napr. „device_01.aaa.bbb.com“, znova zaregistrujte používané zariadenie prostredníctvom manuálneho vyhľadávania pomocou adresy IP zariadenia.