Inštalácia/odinštalovanie v prostredí s viacerými používateľmi

Prostredie s viacerými používateľmi podporujú operačné systémy Android 4.2 a novšie.
Ak má iný používateľ nainštalovanú aplikáciu Canon PRINT Business, nemôžete nainštalovať staršiu verziu. Mali by ste si nainštalovať najnovšiu verziu.