Izvēlnes padomu attēlošana

Kad aktivizējat šo lietojumprogrammu pirmo reizi, sākuma lapā varat atkārtoti attēlot darba norādījumus.

Procedūras

1. Pieskarieties opcijai [] lietojumprogrammas Canon PRINT Business sākuma ekrāna augšējā labajā stūrī→ [App Settings] (Lietojumprogrammu iestatījumi).
2. Ieslēdziet funkciju [Menu Tip] (Izvēlnes padoms) statusā On.

Rezultāts

Nākamajā reizē atverot sākuma lapu, tiks parādīts darba ceļvedis.