Starpniekservera iestatīšana

Ja komunikācijai ar izmantoto ierīci vai Data Conversion Service izmantošanai ir nepieciešams starpniekserveris, to var iestatīt jau iepriekš.
PIEZĪME
Komunikācijai ar mākoņa krātuves pakalpojumu nevar izmantot starpniekserveri.

Procedūras

1.Pieskarieties opcijai [] lietojumprogrammas Canon PRINT Business sākuma ekrāna augšējā labajā stūrī → pieskarieties opcijai [App Settings] (Lietojumprogrammu iestatījumi).
2. Pieskarieties opcijai [Proxy Settings] (Starpniekservera iestatījumi)→ pieskarieties opcijai [Use Proxy] (Izmantot starpniekserveri).
3. Ievadiet nepieciešamos elementus.
Informāciju par iestatījumiem pieprasiet savam tīkla administratoram.
4. Pieskarieties opcijai [OK] (Labi).

Rezultāts

Starpniekserveris tiek parādīts kā [Use] (Izmantot) ekrānā [App Settings] (Lietojumprogrammu iestatījumi) > [Proxy Settings] (Starpniekservera iestatījumi).
PIEZĪME
Pēc šīs lietojumprogrammas aizvēršanas funkcija [Proxy Settings] (Starpniekservera iestatījumi) atgriežas statusā [Do not use] (Neizmantot). Iestatiet to atkārtoti pēc nepieciešamības, kad sistēma atkal tiek startēta.