Galamērķa adreses sūtīšanas metodes iestatīšana

Varat konfigurēt iestatījumus, kas ļauj galamērķa adresi nosūtīt uz ierīci, kas parādīta sākuma lapā, izmantojot funkciju [Provide Address] (Norādīt adresi).

Procedūras

1. Pieskarieties opcijai [] lietojumprogrammas Canon PRINT Business sākuma ekrāna augšējā labajā stūrī→ [App Settings] (Lietojumprogrammu iestatījumi).
2. Pieskarieties opcijai [Provide Address] (Norādīt adresi).
3. Ieslēdziet funkciju [Provide Address to Selected Printer] (Norādīt adresi atlasītajam printerim) statusā On.

Rezultāts

Iestatījums tiek parādīts ekrānā [App Settings] (Lietojumprogrammu iestatījumi) > [Provide Address] (Norādīt adresi).