SNMP kopienas nosaukuma iestatīšana

Var iestatīt SNMP kopienas nosaukumu. Noklusējuma nosaukums ir “public”. Šis iestatījums parasti nav jāmaina.

Procedūras

1. Pieskarieties opcijai [] lietojumprogrammas Canon PRINT Business sākuma ekrāna augšējā labajā stūrī→ [App Settings] (Lietojumprogrammu iestatījumi).
2. Pieskarieties opcijai [SNMP Community Name] (SNMP kopienas nosaukums).
3. Ievadiet SNMP kopienas nosaukumu → pieskarieties opcijai [OK] (Labi).

Rezultāts

Iestatītais SNMP kopienas nosaukums tiek parādīts ekrānā [App Settings] (Lietojumprogrammu iestatījumi) > [SNMP Community Name] (SNMP kopienas nosaukums).