Wi-Fi Direct printera lietošana

Lai izmantotu Wi-Fi Direct printerus, ir jāiespējo mobilā termināļa novietojuma informācija.

Procedūras

1.Pieskarieties opcijai [] lietojumprogrammas Canon PRINT Business sākuma ekrāna augšējā labajā stūrī → pieskarieties opcijai [App Settings] (Lietojumprogrammu iestatījumi).
2.Pieskarieties opcijai [Use Wi-Fi Direct Printer] (Lietot Wi-Fi tiešo printeri).
3.Atvērtajā ekrānā pieskarieties opcijai [OK] (Labi).

Rezultāts

Ekrānā [App Settings] (Lietojumprogrammu iestatījumi) tiek iespējota opcija > [Use Wi-Fi Direct Printer] (Lietot Wi-Fi tiešo printeri).