Dokumenta priekšskatījuma ekrāna skatīšana

Dokumenta priekšskatījuma ekrānā varat pārbaudīt datu priekšskatījumus, nosūtīt e-pasta ziņojumus un drukāt.
[]
[Open in Adobe Acrobat] (Atvērt programmā Adobe Acrobat)
Ja izmantotajā mobilās ierīces terminālī ir instalēta programma Adobe Acrobat, atveriet priekšskatījuma PDF datus ar Adobe Acrobat.
[Open in] (Atvērt ar)
Atver priekšskatītos datus citā lietojumprogrammā, kas instalēta mobilās ierīces terminālī.
[]
Nosūta priekšskatītos datus e-pasta ziņojumā.
Pieskaroties [] un izvēloties nosūtīšanu pa pastu, skenētais datu fails tiek pievienots jaunam e-pasta ziņojumam.
[]
Drukā priekšskatītos datus. Pieskaroties elementam [], tiek parādīts drukāšanas ekrāns [Preview] (Priekšskatījums).