Vietējo dokumentu atvēršana ar citu lietojumprogrammu

Mobilās ierīces terminālī saglabātos failus var atvērt, izmantojot citu lietojumprogrammu.

Procedūras

1. Lietojumprogrammas Canon PRINT Business sākuma ekrānā pieskarieties opcijai [Documents] (Dokumenti).
2.Atvērtajā failu izvēles ekrānā atlasiet failu, ko vēlaties atvērt ar citu lietojumprogrammu.
Tiek parādīts dokumenta priekšskatījuma ekrāns.
3.Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties ikonai [].
4. Pieskarieties opcijai [Open in] (Atvērt ar).
5. Pieskarieties lietojumprogrammai, kuru vēlaties izmantot.

Rezultāts

Fails ir atvērts izvēlētajā lietojumprogrammā.
PIEZĪME
Iespējams, fails nav pareizi atvērts, kas atkarīgs no atlasītā faila un lietojumprogrammas.