Pieskaršanās ierīcei, lai pieteiktos

Ierīcē, kas reģistrēta funkcijā [Nearby Printers] (Tuvumā esoši printeri), var pieteikties, pieskaroties tai ar mobilo termināli.

Priekšnoteikumi

Izmantojamajā ierīcē ir instalēta ar Bluetooth saderīga opcija.
Bluetooth ir aktivizēts izmantotās ierīces iestatījumos.
Bluetooth ir aktivizēts mobilā termināļa iestatījumos.
Izmantojamā ierīce ir reģistrēta funkcijas [Nearby Printers] (Tuvumā esoši printeri) ekrānā [Select Printer] (Atlasīt printeri).
Ir veikts iestatījums [App Settings] (Lietojumprogrammu iestatījumi) > [User Information] (Lietotāja informācija).
Taču atspējojiet opciju [Log in as Guest user] (Pieteikties kā vieslietotājam).
Atrašanās vietas informācija ir iespējota mobilā termināļa iestatījumos.
PIEZĪME
Lai pieteiktos ierīcē, pieskaroties tai ar mobilo termināli, ir nepieciešama vide, kas ļauj ierīci un mobilo termināli savienot, izmantojot Wi-Fi tīklu vai tiešo savienojumu.
Atkarībā no izmantotās ierīces, iespējams, tā netiks noteikta, ja pieskarsities mobilajam terminālim laikā, kad ierīce būs miega režīmā*. Pieskarieties mobilajam terminālim pēc tam, kad esat nospiedis taustiņu [Energy Saver] (Enerģijas taupīšana), lai izietu no miega režīma.
* Miega režīms: ierīces vadības panelis ir izslēgts.
Atkarībā no tā, kāds mobilais terminālis tiek lietots, printera vadības paneļa pieteikšanās var aizņemt laiku atkarībā no Bluetooth saziņas veiktspējas.
Atkarībā no lietotā mobilā termināļa, printera vadības paneļa pieteikšanos iespējams veikt no attāluma, pat, ja pielāgota jutība.
Atkarībā no mobilā termināļa Bluetooth čipa īpašībām var nebūt iespējams reģistrēties drukāšanas panelī.

Procedūras

1. Lietojumprogrammas Canon PRINT Business sākuma ekrānā pieskarieties opcijai [Other Functions] (Citas funkcijas).
2. Pieskarieties opcijai [Printer Control Panel Login] (Printera vadības paneļa pieteikšanās) izmantotās ierīces priekšpusē.
Izmantotā ierīce tiek parādīta ekrānā [Printer Control Panel Login] (Printera vadības paneļa pieteikšanās).
3. Pieskarieties ierīcei, kas jāizmanto kopā ar mobilo termināli.
PIEZĪME
Ja izmantotajā ierīcē tiek parādīts paziņojums, ka šī ierīce nav reģistrēta sadaļā [Nearby Printers] (Tuvumā esoši printeri), ziņojuma ekrānā pieskarieties opcijai [OK] (Labi), lai parādītu ekrānu [Nearby Printers] (Tuvumā esoši printeri). Informāciju par ierīces reģistrēšanu skatiet sadaļā “Ierīces reģistrēšana (meklēšana ar Bluetooth)”.

Rezultāts

Jūs esat pieteicies ierīcē.

Saistītās tēmas