Ekrāna [Other Functions] (Citas funkcijas) skatīšana

Ekrānā [Other Functions] (Citas funkcijas) varat izmantot izvēles funkcijas, kas ir pieejamas šai lietojumprogrammai, un parādīt saīsnes uz funkcijām sākuma ekrānā.
Funkciju saraksts
Pieskaroties funkcijas nosaukumam, tiek atvērts šīs funkcijas ekrāns.
Saīšņu parādīšana
Aktivizējot funkciju, sākuma ekrānā tiek parādīta tās saīsne.
Edit
Pieskaroties ikonai Edit, var mainīt funkciju secību.
Secības maiņa
Velkot elementu [], var mainīt attēlošanas secību.